Shibakoen, Tokyo, 2013

Shibakoen, Tokyo, 2013

 
Tumon, Guam, 2011

Tumon, Guam, 2011

 
Shibakoen, Tokyo, 2011

Shibakoen, Tokyo, 2011

 
Sengokuhara, Hakone, 2012

Sengokuhara, Hakone, 2012

 
Hamamatsucho, Tokyo, 2012

Hamamatsucho, Tokyo, 2012

 
Garosugil, Sinsa-dong, Seoul, 2011

Garosugil, Sinsa-dong, Seoul, 2011

 
Tokyo International Airport, Tokyo, 2011

Tokyo International Airport, Tokyo, 2011

 
Yuigahama, Kamakura, 2012

Yuigahama, Kamakura, 2012