Shibadaimon, Tokyo, 2011

 

Shibadaimon, Tokyo, 2011