Shibakoen, Tokyo, 2012

 

Shibakoen, Tokyo, 2012

 
 
 
Menu