Yamashitacho, Yokohama, 2013

 

Yamashitacho, Yokohama, 2013

 
 
 
Menu