Shibuya, Tokyo, 2012

Shibuya, Tokyo, 2012

Komachi, Kamakura, 2011

Komachi, Kamakura, 2011

Ginza, Tokyo, 2011

Ginza, Tokyo, 2011

 
Omachi, Kamakura, 2011

Omachi, Kamakura, 2011

Tsujido, Fujisawa, 2012

Tsujido, Fujisawa, 2012

Yuigahama, Kamakura, 2012

Yuigahama, Kamakura, 2012

 
Hodogaya Station, Yokohama, 2012

Hodogaya Station, Yokohama, 2012

Meiji Jingu, Tokyo, 2012

Meiji Jingu, Tokyo, 2012

Komachi, Kamakura, 2011

Komachi, Kamakura, 2011

 
Shichirigahama, Kamakura, 2012

Shichirigahama, Kamakura, 2012

Komachi, Kamakura, 2011

Komachi, Kamakura, 2011

Project: Umbrella

Project: Umbrella